Loading...

Ruch Szensztacki
Ruch Szensztacki jest jednym z wielu Ruchów religijnych, rozwijajacych się w wspólnocie Kościoła Katolickiego. Ruch ma charakter Maryjny. Założony został w dniu 18 pażdziernika 1914 roku w Szensztat k. Koblencji w Niemczech przez Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha, który wypracował nowy system pedagogiczny pomagający osiagnąć dojrzałość chrześcijańską oraz mobilizujacy do aktywnego włączenia się w życie Koscioła. Celem ruchu Szensztackiego jest moralne i duchowe odnowienie świata poprzez wychowanie nowego człowieka do życia w nowej społeczności.     
      Co rozumiemy prze pojęcie "nowego człowieka"? Nowy człowiek - to człowiek żyjący na codzień wiarą, religijny, wewnetrznie wolny, poukładany, odpowiedzialny, zatroskany o dobro wspólne jakim jest wspólnota Kościoła Katolickiego. Nowy człowiek kieruje się w życiu miłością dla której najważniejsze jest dobro drugiego człowieka, nawiązuje w życiu głebokie więzi z innymi, stawia na wartości trwałe i niezmienne, kształtuje w sobie silną osobowość, jest wierny obranym ideałom pomimo zmieniających sie prądów czasu oraz wpływu otoczenia.Św.Paweł w liscie do Efezjan( Ef 4, 24 ) pisze: " Przyobleczcie sie w nowego człowieka". Najdoskonalszym przykładem "nowego człowieka" jest Maryja.W Ruchu Szensztackim jest miejsce dla każdego - dla duchownych, świeckich,kobiet mężczyzn,małżeństw, młodych, starszych....
Struktura organizacyjna Ruchu jest berdzo różnorodna w zalezności od stopnia zaangażowania. Może to być Ruch pielgrzymkowy, Członkostwo w Lidze, Współpracownicy Ligii, Związek czy Instytut.Łączy nas wspólny cel i wspólna duchowość która wyraża się poprzez przeżywanie swego życia w Przymierzu Miłości z Matką Boską którą czcimy pod wezwaniem Matki Trzykroć Przedziwnej. Maryja jest nieprzemijającym wzorem nowego człowieka oraz Tą, która wychowuje do pełni człowieczeństwa.
Więcej informacji na 
www.szensztat.pl