Loading...

MB Pielgrzymujaca

Pomysł peregrynacji małej kapliczki z obrazem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej po raz pierwszy został podjęty w Ameryce Południowej w Roku Świętym 1950. Jest to forma nowej ewangelizacji, poprzez którą Ruch Szensztacki pragnie każdy dom uczynić "sanktuarium życia", a każdą rodzinę "domowym Kościołem".

Idea pielgrzymującego sanktuarium jest bardzo podobna do tej, jaka towarzyszy słynnym peregrynacjom obrazu Matki Bożej Częstochowskiej czy figury Matki Boskiej Fatimskiej. Chodzi w nich o duchowe nawiedzenie parafii i rodzin oraz skłonienie ich do ponownego przemyślenia chrześcijańskiego życia.

Peregrynacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej rozpoczęła się przed 50 laty w Brazylii. Rozwinął ją Joao Luiz Pozzobon (1904-1985), kupiec i rolnik, ojciec siedmiorga dzieci, człowiek niezwykle pomysłowy i oddany Kościołowi. W swojej rodzinnej miejscowości w Santa Maria przez dwa lata pracował przy budowie domu rekolekcyjnego i sanktuarium szensztackiego. Tam też, w 1948 roku przy okazji wmurowania kamienia węgielnego poznał o. Józefa Kentenicha, założyciela Ruchu Szensztackiego. Wywarł on na Pozzobonie tak ogromne wrażenie, że ten wkrótce decyduje się wstąpić do powstającej wówczas pierwszej męskiej grupy szensztackiej. Z czasem przyjmuje też święcenia diakonatu, które umożliwią mu roznoszenie Eucharystii do chorych. Zanim jednak to nastąpi, Pozzobon w 1950 roku włącza się w inicjatywę szesztackich rodzin z Santa Maria, które zaproponowały, by z okazji Roku Świętego rozpocząć nawiedzenie domów przez obraz Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Zafascynowany owocami peregrynacji, licznymi nawróceniami i rozwiązaniem wielu problemów proponuje, by trwającą dwa miesiące wędrówkę sanktuarium kontynuować. W tym celu Pozzobon w 1952 roku składa obietnicę, że codziennie przez dwie godziny będzie do wyłącznej dyspozycji Matki Bożej. Z szensztackim wizerunkiem Maryi zaczyna odwiedzać rodziny, szpitale, szkoły, więzienia i parafie. Przez 35 lat przemierzył ponad 140 tys. km głosząc orędzie przymierza z Maryją, najlepszą wychowawczynią życia. Jego praca szybko przynosi owoce, a on sam zyskuje szacunek i uznanie ludzi. Jednen z księży powiedział nawet: "Kiedy już nic nie mogę osiągnąć, wtedy proszę Pana Pozzobona, by odwiedził daną osobę z Matką Pielgrzymującą. Po tych odwiedzinach ludzie zwykle są gotowi uporządkować swoje stosunki z Bogiem".

Aktywność Pozzobona nie kończyła się na odwiedzaniu różnych miejsc i domów. Dla brazylijskich rodzin, których problemy codziennie poznawał, zaczął organizować pomoc socjalną. Bezrobotnym załatwiał pracę, dzieciom organizował naukę, doprowadził nawet do wybudowania osiedla z 13 budynkami dla rodzin bez środków do życia.

Z czasem jego dzieło pielgrzymującego sanktuarium się rozrosło, a kapliczka z obrazem dotarła już do ponad 50 krajów. W każdym miesiącu odwiedza około 3 milionów rodzin na całym świecie.

W diecezji gliwickiej zawiązały sie w ostatnim czasie dwa nowe kręgi Pielgrzymujacego Sanktuarium. Jeżeli chcesz, aby w Twojej parafii Matka Boża nawiedziła rodziny, zgłoś się do sm. Emanueli która udziela bliższych informacji na temat peregrynacji (tel. 0-32/234-06-74). Możesz też wziąć udział w spotkaniach w centrum w Rokitnicy (ul. Andersa 67), które odbywają się 18. każdego miesiąca o godz. 10.30 i 18.00, a w niedzielę dla młodzieży o godz. 15.00.

Plan peregrynacji MTA na najbliższe miesiące dla grupy in blanco:

27.05.-Frankowscy
03.06.-Szczeponik
10.06.-Matusek
18.06.-Cieślik
24.06.-Skóra
01.07.-Kołodziej
08.07.-Biwo
15.07.-Szczęsny
22.07.-Szczeponik
29.07.-Salwin
05.08.-Matusek
12.08.-Frankowski
19.08.-Skóra
26.08.-Cieślik
02.09.-Biwo
09.09.-Kołodziej