Loading...

..ProChrist


Niesamowity Tydzień z ProChrist za nami, 8 niezapomnianych wieczorów ze słowem Bożym. Ach, cóż to były za dni.

 Ciekawe czy podobały się Janowi Pawłowi II, On nawoływał do ekumenizmu, myślę, że błogosławił temu dziełu z Nieba. To chyba pierwsza tego typu próba połączenia się chrześcijan w Polsce we wspólnej misji niesienia Chrystusa współczesnemu światu i głoszenia dobrej nowiny.
Magda Anioł w Katowickim Spodku


Główny mówca wieczorów pastor Urlich Parzany
 


..* PRO-CHRIST w Rokitnicy


W dniach od 6 do 13 kwietnia w ramach akcji ewangelizacyjnej  * ProChrist *  grupa wolontariuszy z różnych wspólnot przyparafialnych ( również Ruch Szensztacki )  pod przewodnictwem ks.Marka Olekszyka z  Rokitnickiej parafii NSPJ przygotowała  spotkania ewangelizacyjne połączone z przekazem satelitarnym misjii ewangelizacyjnej ProChrist która odbywała sie w Katowickim Spodku.

W Rokitnicy zorganizowano sppotkania w dniu 7 IV ( kościół NSPJ ) i 9 IV ( IV LO ), oraz dodotkowo wyjazd do katowickiego spodka 6 IV i 12 IV. Oto krótka foto-relacja
:

Wieczór 7 IV uswietnił swoją obecnością zespół Szakina z Gliwic.

Profesjonalne nagłośnienie zapewniła firma z Lublińca, a przekaz satelitarny odbył sie dzięki firmie p. Lucjana Gierdosza