Loading...

..Czuwanie na JG.


W nocy z 21/22 marca odbyło sie ogólnopolskie czuwanie Ruchu Szensztackiego na Jasnej Górze. Tegoroczny program był nastepujący:
21:30
- Przywitanie, sprawy organizacyjne
22:00 – Konferencja: Obraz ojcostwa w ujęciu Ojca Kentenicha - o. Piotr Flegel
22:35 - 22. 50 - Śpiew
22.50 – 23.20 – Wezwania ojcostwa w epoce postmodernizmu – Lambert Schroedter
23:20 - Adoracja NS
  0:00 – Eucharystia
  1:15 - Przerwa
  2:00 – Informacje, zaproszenia
  2:10 - Modlitwa różańcowa
  3:00 - Świadectwa
  3:45 - Rozdanie symboli
          - Nabożeństwo eucharystyczne
          - Zawierzenie mężczyzn
  4:30 – Zakończenie czuwania
 

Takiej cizby (tłoku ) to jeszcze na rzadnym czuwaniu nie było. To pieknie, znaczy się rozrastamy i oto chodzi:)