Loading...

....Rodziny


 RODZINY

Szensztackie Dzieło Rodzin jest jedną z wielu wspólnot miedzynarodowego Ruchu Szensztackiego założonego przez sługe bożego Ojca Józefa Kantenicha w dniu 18 października 1914 r. w Szensztat (Niemcy).Ruch Szensztacki ma charakter:

*maryjny

*wychowawczy

*rodzinny

Naszym ideałem jest ukazywanie współczesnemu światu świetości, wielkości oraz piękna życia małżeńskiego i rodzinnego, którego nieprzemijający wzór widzimy w Świętej Rodzinie z Nazaretu. Aktywnie włączamy się 
w ewangelizację świata poprzez apostolat wśród współczesnych rodzin.

Nasze życie małżeńskie i rodzinne przeżywamy w jedności z Matka Bożą. Spotykamy się z Nią w Sanktuarium, które jest centrum Ruchu Szensztackiego. 
W Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej wzmacniamy naszą więź z Chrystusem, który jest fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego, otwieramy się na wychowawcze działanie Maryji.