Loading...

....Instytut Swiecki Pan Szensztatu


INSTYTUT PAŃ SZENSZTATU


Członkinie Instytutu Pań Szensztatu realizują swoje powołanie do życia konsekrowanego pracując w swoich zawodach i pozostajac w świecie.W ten sposób, żyjąc według rad ewangelicznych niosą Boga wspólczesnemu człowiekowi.Z codziennej Eucharystii i Przymierza Miłości z Matką Bożą czerpią moc do rzetelnego wypełniania obowiązków dnia powszedniego.
Wiecej informacji mozna znaleźć tutaj