Loading...

..Rodziny w Rudach


25 maja Rodziny Szensztackie diecezji gliwickiej uczestniczyły w pielgrzymce rodzin do Rud Raciborskich. Bylismy współodpowiedzialni za przygotowanie tego świeta. 

W  "Gościu Niedzielnym" tak ten dzień opisała p. Klaudia Cwołek:
„Rodzina szkołą wartości” – pod takim hasłem 25 kwietnia odbyła się pielgrzymka rodzin do sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Jeżeli rodzina jest szkołą wartości, to pośród nich najważniejsze są życie i miłość – mówił w homilii podczas Mszy św. ks. Eugeniusz Gogoliński, diecezjalny duszpasterz rodzin. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II, podkreślił znaczenie „zatopienia się w Bogu jako źródle życia”. Bo podstawą jakiegokolwiek rozwoju jest kontemplacja i zachwycenie się Bogiem. Ks. Gogoliński zachęcał do głębokiej radości i ufności, których nam często brakuje, a przestrzegał przed taką walką o wartości, którym towarzyszy zaciętość i agresja. Tegoroczna pielgrzymka rodzin była wspólnym dziełem Duszpaster-stwa Rodzin, Domowego Kościoła, Rodzin Szensztackich, Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre i nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Przedstawiciele różnych wspólnot składali świadectwo życia podczas modlitwy różańcowej, a rodziny zawierzyły siebie Matce Boskiej Rudzkiej. Zainteresowaniem cieszyły się stoiska z książkami religijnymi i poświęconymi życiu rodzinnemu.