Loading...

List


Kochane Rodziny i Matki!

Ojciec Założyciel w II Akcie Założycielskim przypomina nam, by w ważnych chwilach życia postawić znów na pierwszym planie wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis! (AZII, 91). Na pewno takim ważnym czasem dla naszej diecezjalnej Rodziny Szensztackiej jest włączenie się w duchowe wypracowywanie korony dla Matki Bożej w Rokitnickim Sanktuarium. Duchowe wypracowywanie korony ma sens ascetyczny, chodzi przede wszystkim o wzmożoną pracę nad sobą, którą chcemy uczynić wkładem do skarbca łask.

Koronacja Matki Bożej jest okazją do wdzięczności Dobremu Bogu za wielkie dzieła, które On uczynił dla Maryi, ale i za wielkie rzeczy, które za Jej wstawiennictwem dzieją się w naszej codzienności.

Czy dostrzegam te Boże dzieła w swoim życiu?

Czy przyjmują je, tak jak Maryja?

Czy za nie dziękuję?

Czy dzielę się nimi z drugim człowiekiem?


Koronacja daje nam również sposobność spojrzeć na dar naszej wolnej woli.

Jeżeli chcemy w wolności służyć Maryi jako Królowej, to najpierw trzeba swoją wolę oswobodzić
od tego, co ją krępuje, zniewala, nie pozwala, byśmy byli tym, kim mamy się stawać według Bożej woli.


Na Skupieniu Wielkopostnym doszliśmy do wniosku, że jako wspólnoty rodzin i matek odnajdujemy się w fundamencie korony, który jest symbolem jedności. Dwa napisy: ut unum sint (aby byli jedno) oraz Totus Tuus (cały Twój), umieszczone w fundamencie korony przypominają nam o palącej potrzebie modlitwy i ofiary za rodziny zagrożone rozbiciem i małżeństwa niesakramentalne. Dlatego w tych intencjach jako przygotowanie do koronacji pragniemy w każdy piątek odmawiać litanię do św. Józefa – Opiekuna Świętej Rodziny oraz w Wielkim Poście nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Królowej Jedności pragniemy również w symbolu korony ofiarować modlitwę różańcową odmawianą
w drugie soboty miesiąca w Sanktuarium (godzina będzie ustalona w późniejszym terminie). Coraz odważniej zauważamy potrzebę wychodzenia na zewnątrz z maryjnym posłannictwem, którym Pan Bóg nas obdarzył, nie chcemy zakopywać otrzymanych talentów. Dlatego też zachęta, aby w tym czasie przyprowadzić kogoś do Matki Bożej w Sanktuarium, czy do grupy. Poddano też propozycję, aby
w miarę potrzeby sobotnią modlitwę różańcową połączyć z porządkowaniem terenu wokół Sanktuarium. (Szczególnie teraz, gdy p. Kazimierz jest po operacji i nie może pracować)


Są to nasze postanowienia pracy duchowej, które chcemy realizować do czasu koronacji jako nasz wkład w koronę dla Matki Bożej. (Dla tych, którzy są niezorientowani w temacie podaję, że postanowienia te wybrano 21.02.10 r. na skupieniu Wielkopostnym w Rokitnicy)


Zapraszam wszystkich do włączenia się w duchowe wypracowywanie

korony dla naszej Królowej Jedności.

I bądźmy pewni, że Matka Boża nie da się prześcignąć w miłości!


Na ostatnim spotkaniu Animatorów grup, powstała propozycja aby materialnym darem dla Sanktuarium
z okazji koronacji była kapa liturgiczna, w której kapłan odprawia nabożeństwa, bo takiej jeszcze nie ma.


Na czas duchowych zmagań o klejnot wewnętrznej wolności, by w codziennym zabieganiu z miłością wypełniać wolę Miłującego Boga życzę mocy i światła Ducha oraz wstawiennictwa Pani Przymierza.


Z pamięcią w modlitwie i sercu – s. M. Emanuela