Loading...

....refleksjeBóg stworzył świat z miłości. Rządzi nim i troszczy się o swoje stworzenie, o każdy drobiazg. Jego miłość nieustannie ci towarzyszy, Bóg nosi Cię na swoich rękach. Możesz nazywać go “Ojcem” i ufać Mu jak dziecko ufa swemu ojcu. Coś więcej - jesteś Jego umiłowanym dzieckiem!

TOŻSAMOŚĆ

"Współczesny człowiek przeżywa wielką tragedię, tym większą, że prawie niezauważalną, niewidoczną, z której nie zdaje sobie sprawy i z którą nikt nie walczy – brak własnej tożsamości.

 Wydaje się, że współczesny świat coraz bardziej preferuje typ człowieka „ anonimowego indywidualisty ”, osoby, która nie potrafi samodzielnie myśleć, nie żyje swoim własnym życiem.

Człowiek taki żyje pozornymi wrażeniami i przyjmuje styl życia innych, podporządkowując się modzie, ulegając konsumpcji, żyje kosztem otoczenia. Nie posiada własnego zdania, a swoje argumenty opiera na przekonaniach lansowanych w mediach. Wprawdzie dzielnie trzyma w górze swój sztandar, jednak jego kolory zmieniają się w zależności od zdania ogółu. Nie wytęża wzroku, aby spojrzeć głębiej i dalej, wsłuchuje się, by usłyszeć wyraźniej.

Jezus pyta uczniów swoich: „ Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie?Nie pojmujecie co dzieje się wokół was?" Czy Ty pojmujesz i rozumiesz co dzieje się wokół Ciebie?Tak wielu ludzi próbuje swoje życie wypełnić aktywnością lub bezskutecznym poszukiwaniem ciągle nowych przyjemności i doznań. Wielu ulega frustracjom, które niesie ze sobą życie bez celu i sensu. Niektórzy żyją w przekonaniu, że z trosk i problemów może wyzwolić używanie narkotyków, alkoholu, a życie w dostatku materialnym da poczucie własnej wartości i szczęścia.

Drogi wędrowcze otwórz swoją duszę i swoje serce na żarliwą i bezwarunkową miłość Boga. Im bardziej zbliżysz się do Niego, tym bardziej poznasz siebie, swoją tożsamość.

Otwórz swoje oczy, rozejrzyj się dokoła i odkryj Boga żywego, obecnego we wszystkich rzeczach, w każdym człowieku, w każdym czasie, we wszystkich wydarzeniach.
Otwórz swoje uszy, aby usłyszeć głos miłości, który cicho odzywa się w Twoim wnętrzu,. Ten cichy wewnętrzny głos wezwał Cie po imieniu w chwili Twoich narodzin. Odkryj w sobie obecność Boga, który w swojej nieskończonej miłości, która przechodzi wszelkie wyobrażenia, zapragnął Ciebie, abyś był, byś zaistniał. 

Odkryj ślady Boga w Twoim życiu. Rozważ, w jaki sposób Bóg pozwala się Tobie poznać, jak On Ciebie prowadzi, ochrania i wychowuje"
Nie pozwólmy na to, by rezygnować ze swojej indywidualności, którą podarowała nam natura, z właściwych cech naszej istoty i naszego postępowania. Nie możemy dopasowywać się do wszystkiego, nie wolno nam stawać się odbitką jakiegoś wzorca. Nie wolno nam stać się kopią, lecz każdy z nas musi być kimś oryginalnym. „ ( o.J.Kentenich, 1912 )

"We współdziałaniu Boga i człowieka zachodzi rozwój ludzkiej osobowości. Przeżywamy sami: Bóg jest pośrodku, we mnie, w moim i naszym wspólnym środowisku życia. To połączenie nieba z ziemią, kroczenie wspólną drogą, nazywamy przymierzem miłości. Szczególne miejsce w tej rzeczywistości zajmuje Niewiasta, w której Bóg zamieszkał w sposób szczególny – Maryja. Chcemy poważnie i dosłownie traktować naszą odpowiedzialność człowieka i chrześcijanina. Chrześcijańskie zabarwienie człowieka, społeczeństwa, kultury i świata pracy nie jest już dzisiaj zapewnione przez ciasne struktury i ogólnie obowiązujące normy, lecz przez samodzielne, wolne i silne osobowości, które w przymierzu z Bogiem, czerpiąc siły z naszego sanktuarium i we wzajemnej łączności kształtują swoje życie i świat według chrześcijańskich wartości."

 

BÓG I TY - od zwątpienia do zdziwienia

Nigdy nie jesteś sam! Bóg jest twoim Przyjacielem, na którym możesz zawsze polegać. Wierny Przyjaciel, który towarzyszy ci na twojej drodze życia i służy radą właśnie w takich momentach, gdy nie wiesz, co dalej, gdy zaczynasz nienawidzić samego siebie.
Bóg jest blisko ciebie, dlatego przez chrzest święty wybrał twoje serce jako swoje mieszkanie – mieszka w twoim Sanktuarium serca! Od momentu chrztu świętego Pan Bóg żyje w tobie, On jest twoim centrum.
Nosisz w sobie drogocenny skarb – Światłość święta. Tajemnica ta czyni cię kimś wyjątkowym.W dowód miłości Bóg posłał do nas na ziemię Swego Syna, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus żył naszym życiem, przyjął na siebie wszystkie radosne i przykre momenty ludzkiego życia. Jeśli podążymy Jego śladami, odnajdziemy drogę do pełni życia. Z Ewangelii dowiadujemy się, w jaki sposób ludzie przebywający w bliskości Chrystusa wkraczali w „nowe życie”: zostawali uzdrowieni, powracali na drogę prawdy, pozbywali się lęku i nadmiernej troski o swoją przyszłość. Pan Jezus przyszedł na ziemie, by pokazać światu wspaniałość Bożej Miłości - Boże Miłosierdzie. Pan Bóg nie opuszcza nas nawet wtedy, gdy popełniamy błędy, gdy popadamy w grzech. Bierze nas w ramiona tak, jak miłosierny Ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, wziął w ramiona swego syna powracającego do domu. (Łk 15,11-32)
Miłość Pana Jezusa nie zna granic. On umiłował nas do końca, był gotowy oddać za nas wszystko, nawet swoje życie.Nie ma większej miłości, nad Jego miłość
Miłość Boga jest silniejsza ponad wszystko, jest silniejsza niż śmierć! Przez śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa, zostaliśmy zbawieni i nasze życie posiada sens, gdyż jak On jesteśmy, powołani do wiecznego szczęścia, do życia w bliskości Boga Ojca

CECHY PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI BOGA
Prawdziwa miłość wyraża się nie tylko słowami, ale czynami.Trzy charakterystyczne cechy autentycznej miłości:
Po pierwsze:
Niech nigdy w twym życiu nie będzie ci obojętny grzech!
Jeśli kogoś kochasz, to pragniesz mu sprawiać przyjemność, unikając wszystkiego, co mogłoby mu sprawić przykrość lub nieść rozczarowanie.

Nigdy nie zadaje się bólu osobom, które się kocha.

Im bardziej pokochasz Boga, tym bardziej zapragniesz żyć tak, aby Bóg był z ciebie zadowolony, by się Jemu podobać. Grzech zaczyna się wtedy, gdy zapominasz o Bogu, przestajesz Mu dziękować, przestajesz Mu ufać, odwracasz się od Niego. Grzech jest brakiem miłości.

 

 

 

Dlatego wsłuchuj sie uważnie w głos Twojego sumienia, który zachęca Cie do czynienia dobra, nie zła. Sumienie jest głosem Boga w Twoim sercu.
Po drugie:

 

 

Próbuj czynić zawsze to, czego Bóg od ciebie oczekuje!

Jeśli kogoś kochasz, to starasz się spełniać Jego życzenia. Pragniesz tego, czego i on pragnie. Co więcej, jesteś najszczęśliwszy, gdy możesz odgadnąć Jego pragnienia i je realizować?

Tak jest też w stosunku do Boga. Życie Chrystusa było całkowicie uzależnione od woli Ojca. Swoje uwielbienie Ojca wyrażał w posłuszeństwie względem Jego woli. Podstawowym założeniem w życiu Chrystusa na ziemi było: “Ojcze, nie moja, ale twoja wola niech się stanie!” (J 8,29)