Loading...

....fragmenty tekstow" Eksponowanie wiary w świecie należy do istoty chrześcijaństwa. Kościół nie może tworzyć wspólnoty wiary zamkniętej na świat. Apostołowie zostali posłani do swiata. Każdy chrześcijanin otrzymuje podobne zadanie "
 - ks.Zygmunt Czaja "Wychowanie jako spotkanie "

" Człowiek nie powinien pytać o sens swojego życia, lecz przyjąć do wiadomości, że to on jest pytany o to przez swoje życie. Odpowiedzieć można jedynie poprzez bycie odpowiedzialnym "
Stephen R. Covey"..nie rodzimy się, ale stajemy się chrześcijanami " - Tertulian
"Chrzest jest początkiem drogi . To co zaczęło sie w sakramencie, ma być kontynuowane przez całe życie. Ta kontynuacja idzie w dwóch kierunkach: pierwszy to rozwój wiary, drugi to nieustanna walka 
z grzechem, pokusą, słabościami."
 - ks.Tomasz Jaklewicz
"Chrześcijańskie życie nie jest niczym innym jak codziennym chrztem, raz rozpoczętym i ciągle trwającym.
Trzeba to bowiem czynić ustawicznie: zawsze wymiatać to co należy do starego Adama, aby mogło powstać to, co należy do nowego.(...)Jeśli więc chcemy być chrześcijaninami, musimy rozwijać to dzieło przez które jesteśmy chrześcijaninami." - Marcin Luter.