Szensztat Rokitnica
  >>Blog Klemensa
 

Tolerancja. Wpis dodano 11.11.2012

Słowo to w dzisiejszym świecie odmieniane przez wszystkie przypadki. Co ono w istocie oznacza ? Tolerancja to najniższa forma akceptacji.

W definicji technicznej tolerancja odnosi się do niedoskonałości. Dopuszcza ona określony, nieprzekraczalny błąd. Jest pewna granica błędnego wykonania która sprawia, że produktu nie da się do niczego wykorzystać i staje się on bezużyteczny.

Np. śrubka – nie tolerujemy śrubki całkowicie zepsutej, ale tolerujemy niedokładnie wykonaną – bo nic nie jest idealne.

Podobnie jest z tolerancją dla ludzkich ułomności.

Cywilizacja domaga się pobłażania dla złych czynów czy ułomności, które sytuują się na przeciwnym biegunie w stosunku do doskonałości.

Rzecznicy tolerancji są przewrotni w swoim podejściu do idei które głoszą.

Ich tolerancja polega na tym, że są oni w stanie zaakceptować poglądy innych pod warunkiem, że są one zgodne z ich własnymi poglądami.

Chcą natomiast byśmy akceptowali ułomności, których akceptować nie można ze względu na to że nie są one dobre.

Chodzi o przestrzeganie reguł życia społecznego, które gwarantują zachowanie ładu społecznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa. Stąd przecież istnieje prawo karne.

Akceptacja dotyczy tego co dobre w człowieku, a tolerancja odnosi się do niedoskonałości.

W imię tolerancji np. upowszechnia się tzw. neutralność światopoglądową.

To pojęcie wirtualne. W rzeczywistości nic takiego nie istnieje. Każdy głos na temat dowolnego aspektu życia społecznego ma podłoże światopoglądowe.

Jeżeli komuś przeszkadza krzyż w klasie, to nie reprezentuje on stanowiska neutralnego, ale ateistyczny pogląd na życie.

Pojęcie tolerancji jest wykorzystywane do eliminowania z przestrzeni publicznej tego co dobre, wartościowe i chrześcijańskie. Nie pozwólmy sobą manipulować.

Opracowano na podst.: „Rzeczpospolitej” i „W Naszej Rodzinie”.
O wolności.
Wpis dodano 1.11.20011

 

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to sposobność do refleksji na temat naszej wspólnoty jaką jest Naród oraz na temat wolności. Niepodległość bezpośrednio wiąże się z wolnością.

Wolność to swoboda w wyrażaniu myśli, słów, swoboda w działaniu, ale wiąże się ona bezpośrednio z odpowiedzialnością za nie.

Bez odpowiedzialności staje się jej zaprzeczeniem. Wolność buduje człowieka, rozwija go, jest więc wartością. Wolność bez odpowiedzialności staje się anarchią. Anarchia, nie służy dobru człowieka,nie rozwija go, więcej - deprawuje, ma destrukcyjny wpływ na otoczenie, jest antywartościa, a więc czymś co sprzeciwia się naturze człowieka.

Warto mieć świadomość prawdziwego znaczenia tych pojęć, nie ulegać często błędnym sugestiom medialnym. Wolność to nie tylko przywilej, ale także zadanie, które należy podjąć, w duchu tejże właśnie odpowiedzialności, by wolności nie utracić, gdyż nie jest ona dana raz na zawsze. Nikt nie zadba o nasze, polskie sprawy bardziej niż Polacy.

Ta dbałość i troska wypływa z patriotycznej postawy, która powinna być dla Polaków oczywista. Nasza historia, aż nadto dostarcza nam wielu przykładów.

Często słyszy się, że to co minęło jest bez znaczenia. Liczy się tylko przyszłość.

Nic bardziej błędnego. Przecież to „wczoraj” w jakiś sposób ukształtowało nas,

przygotowało do zadań na dziś i w przyszłości. Jest więc ważne dla nas.

Znając przeszłość własnego narodu jesteśmy bogatsi o historyczne doświadczenia, te wspaniałe, ale także i te bolesne.

Wiedza o własnej historii pozwala wyciągnąć wnioski z błędów przeszłości po to, by nie popełniać ich dziś i w przyszłości.

Historia jest więc w pewnym sensie nauczycielką życia Narodu. Anarchia czyli brak poszanowania wolności i brak jedności wokół polskiego interesu narodowego stawały się w przeszłości przyczyną utraty  niepodległości. Te słabości zręcznie wykorzystywali wrogowie Polski.

Drzewo bez korzeni usycha. Jeżeli chce się zniszczyć Naród wystarczy zabrać mu jego historię. Starajmy się mieć dobre rozeznanie w tym, co służy Ojczyźnie, co ją umacnia, co ją buduje, a unikać tego co by ją niszczyło, osłabiało.

Wolność w wymiarze osobistym przekłada się bezpośrednio na wolność w wymiarze społecznym, narodowym.

Jeśli chcemy zachować wolną Ojczyznę bądźmy wolni w dokonywaniu wyborów w duchu odpowiedzialności za nią i jej przyszłość.

Klemens


O ochronie życia. Wpis dodano: 7.10.2011

Kilka miesięcy temu zbieraliśmy podpisy pod społecznym projektem ustawyo ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zebrano około 600 tysięcy podpisów popierających ten projekt.

Kilka tygodni temu w sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy.

Życie ludzkie nie powinno podlegać procedurom demokratycznym tzn. nie powinno zależeć od wyników głosowania gdyż jest święte. Tak uczy Ewangelia i Kościół.

Pomimo jednoznacznego stanowiska kościoła, głosami posłów formacji politycznej sprawującej władzę, projekt ten został odrzucony. Postawa tych posłów jest więc sprzeczna z deklaracjami o ich katolickim wyznaniu.

Każdy katolik ma obowiązek ma przestrzegać przykazań Bożych i szanować życie człowieka.

Warto o tym pamiętać dokonując wyborów swoich przedstawicieli w najbliższychwyborach parlamentarnych, gdyż nieodpowiedzialni posłowie poprzez swoje decyzje sprzeczne z chrześcijańskim systemem wartości, dokonują destrukcji życia zarównow wymiarze religijno-moralnym jak i społecznym w naszej Ojczyźnie.

 Klemens.
 

 

 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=